See The Future

קבוצת גולדפינגר נדל"ן עוסקת באיתור, ייזום ,השבחת נדל"ן ומשכנתאות.
החברה החלה את פעילותה בשנת 2015 ושיווקה בהצלחה קרקעות שונות אשר ייעודם השתנה .
אנשי המקצוע בחברה הנם מומחים בעלי ידע רב בתחום התכנון , השקעות, ובעלי מערכת קשרים חיונית עם הגופים המובילים העוסקים בתחומי הנדל"ן והמימון בארץ ובעולם.